Home

Kor é Vi søker dirigent fra januar 2022

Kor é Vi er et blandet kor med 48 sangglade mennesker som øver hver onsdag i Ytrebygda kirke i Blomsterdalen fra kl. 19.00-21.30.


Dagens medlemmer er fra 40 år og oppover.


Koret ble stiftet i 1992 og har som mål å være et kvalitetskor som liker musikalske utfordringer. Repertoaret de senere år spenner over ulike sjangre innen profan og sakral musikk, og har en god blanding av disse sjangrene.


Kor é Vi er et veldrevet kor med god økonomi som har muliggjort at koret enten alene eller i samarbeid med andre kor og profesjonelle solister har fremført Requiem og verker av Mozart, Fauré, Vivaldi, Dvorak med flere. Vi har sunget samtidsmusikk av blant andre Rutter, Whitacre, Gjeilo og Nystedt, musikalutdrag med Les Miserables og Phantom of the Opera, samt musikk av Grieg og folketoner.


Vi har et godt sosialt miljø og drar på kortur/utenlandstur ca. hvert annet/tredje år.

Korets aktiviteter og profil bygger på en rullerende 3 års strategiplan.

 

 Vi søker en dirigent og kunstnerisk leder som kan inspirere oss videre fremover, er allsidig og fleksibel, har god kompetanse innen korledelse, og evne til strukturert arbeid i en hyggelig atmosfære.

God bakgrunn innen musikk og korledelse, samt trygghet i rollen er viktig.

Både formal- og realkompetanse vil bli vurdert.

Kormedlemmene


Stillingen er ledig fra 1.januar 2022, og honoreres etter avtale.

 

Kontakt styreleder Nina Elin Andresen tlf. 92285794 / ninaelin.andresen@gmail.com, for spørsmål om stillingen/koret og for å avtale et møte/intervju. 


Søknad med vedlagt CV sendes snarest mulig til korets epost: koretkorevi@gmail.com.


Innkomne søknader behandles fortløpende.